Simfonični orkester SNG Maribor je osrednji instrumentalni sestav v svoji regiji z razmeroma dolgo poustvarjalno kontinuiteto. Pestra zgodovina orkestra sovpada z delovanjem njegove matične ustanove, mariborske operne hiše, ki je od leta 1919 doživljala številne preobrazbe, ki so jih povzročile pomembnejše politične in kulturne spremembe, kot so padec habsburške monarhije po 1. svetovni vojni, padec nacizma po letu 1945 in ne nazadnje tudi slovenska osamosvojitev leta 1991. Le dve leti po osamosvojitvi Slovenije je orkester začel delovati pod imenom Mariborska filharmonija, ki je bila ustanovljena kot društvo 11. junija 1993, a je delovala le do novembra 2004, ko je v Operi SNG Maribor začela prirejati samostojne simfonične koncerte. Ta praksa pa je še posebej po izgradnji Velike dvorane postala neodtujljiva poustvarjalna stalnica SNG Maribor. Orkester, ki je nepogrešljiv del tako rekoč vseh koncertov ter opernih in baletnih predstav mariborske Opere in Baleta, se pod vodstvom številnih mednarodno uveljavljenih dirigentov iz Slovenije in tujine suvereno posveča poustvarjanju instrumentalne glasbe in glasbenogledaliških del različnih žanrov od baroka, klasicizma, romantike, glasbe 20. stoletja, pa vse do najaktualnejših simfoničnih del.