Festival za zidovi

V sodelovanju z Zavodom za prestajanje kazni zapora Maribor bomo organizirali koncert Festivala Maribor, ki bo namenjen zapornikom. Na ta način želimo opozoriti na pozitivne učinke glasbe na človekovo podzavest, posledično zmanjšanje agresije in s tem lažjo resocializacijo po izpustu.

29. 5. 2013
koncertna dvorana Zavoda za prestajanje kazni Zapora Maribor

Drumartica

Izvajalci:
Jože Bogolin
Simon Klavžar

Program: Nebojša Jovan Živković: Sex in the Kitchen Alexei Gerrasimez: Echtonan Anna Ignatowicz-Glinska: Passacaglia Steve Reich: Music for Pieces of Wood Alejandro Vinao: Book of Grooves: - IV. Dance Groove Drifting Bruce Hamilton: Night Trips Nebojša Jovan Živković: Ultimatum Wayne Siegel: 42-nd Street Rondo