Festival Maribor je festival klasične glasbe, ki stopa v letu 2014 v 51. sezono svojega obstoja in je za Festivalom Ljubljana drugi najstarejši festival v Sloveniji.

Prireditev se ponaša z visoko kvalitetno in unikatno ponudbo koncertov v lastni produkciji, kar je obenem izhodišče za intenzivno delovanje za razvoj kulturnega turizma. Festival deluje v širšem smislu trajnostnega materialnega in nematerialnega doprinosa mestu, regiji in državi.

CILJI IN NAMEN FESTIVALA MARIBOR

 • posredovanje enkratnega, pristnega in vrhunskega glasbenega doživetja ter priprava optimalne platforme za umetniško ustvarjanje in podajanje možnosti za interakcijo med širokim in raznolikim spektrom glasbenikov, ki sodelujejo v različnih komornih in orkestrskih zasedbah;
 • priprava nove glasbe po naročilu FM in praizvedbe novih del v okviru festivala, integracija sodobne glasbe, odpiranje novih možnosti in omogočanje novih dimenzij ustvarjanja;
 • vzgajanje bodočega občinstva in poudarek na izobraževalni komponenti;
 • povezanost z in delovanje v prid lokalni skupnosti;
 • pridobivanje regionalnega, nacionalnega in mednarodnega občinstva in doprinos k ekonomskemu razvoju lokalne skupnosti z razvojem kulturnega turizma;
 • uporaba umetnosti kot sredstva proti socialni diskriminaciji in izključitvi;
 • dolgoročen vpliv festivala, trajnostni razvoj in multiplikativen učinek z gospodarskimi in socialnimi rezultati razvoja kulturnega turizma;
 • učinek umetniškega koncepta festivala, ki spodbuja medkulturni dialog, sodelovanje z državami v okviru EU, s tretjimi državami in transnacionalno mobilnost umetnikov;
 • vpliv na domačo glasbeno ustvarjalnost (skupno ustvarjanje s priznanimi tujimi umetniki, izmenjava izkušenj, dviganje nivoja domače glasbene ustvarjalnosti);
 • nastanek foruma za ustvarjalno raziskovanje in izmenjavo umetniških idej;
 • podpora ustvarjalni energiji mladih in omogočanje umetniške izmenjave med velikimi mojstri in mladimi umetniki iz Slovenije in sveta;
 • skrb za arhiviranje in medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in posredno zagotavljanje večje dostopnosti kulturnih programov;
 • imidž, večanje prepoznavnosti mesta in Slovenije v mednarodni javnosti, promocija vrednosti slovenske kulture v najširšem smislu;
 • delovanje v dobro lokalne skupnosti (kvota brezplačnih vstopnic za brezposelne, organiziran obisk koncertov šolske mladine, izobraževalni vidik kot vzgoja bodočega občinstva …);
 • večanje kompetenc organizacijskega kadra (pridobivanje in razvijanje novih znanj, zgledi …).


FESTIVAL MARIBOR V ŠTEVILKAH

V preteklih 6 letih je na Festivalu Maribor nastopilo 1116 umetnikov iz 34-ih držav z vsega sveta. Vsak od omenjenih umetnikov je v Mariboru v povprečju preživel 8 dni in sodeloval pri 5 različnih projektih. V okviru osrednjega programa je festival v zadnjih 6 letih obiskalo pribl. 45.000 gostov, v okviru spremljevalnih prireditev pa ca. 95.000 obiskovalcev. 1105 obiskovalcev je prišlo iz tujine in so v Mariboru zaradi obiska festivala prenočili vsaj enkrat.

V okviru osrednjega programa smo izvedli 100 koncertov v lastni produkciji s posebej za festival sestavljenimi komornimi in orkestrskimi zasedbami. Skupno smo predstavili 861 orkestrskih, vokalnih in komornih skladb, od tega 141 prvih slovenskih izvedb in 29 evropskih oz. svetovnih praizvedb. 9 orkestrskih del je bilo napisanih po naročilu Festivala Maribor.

Skupen strošek Festivala Maribor (delovanje + program) od leta 2008 do 2014 znaša 3.650.000 EUR. Povprečen letni delež pridobljenih javnih sredstev je 61 %, pri čemer zagotavlja povprečno 53,3 % na leto Javni Zavod Maribor 2012, 2,3 % letno pa Ministrstvo za kulturo. 39,1 % skupnih letnih stroškov mora festival zagotavljati z lastnimi sredstvi.